MCK Integrator Miejskie Centrum Kultury "INTEGRATOR"
Teatr Elektryczny
ul. Mickiewicza 3
43-430 Skoczów
tel.: 33 853 32 31

Plan sali dla filmu "Tom & Jerry - dubbing" (28 wrz 2021 17:00)

wolne miejsca: 78
niedostępne: 26
zaznaczone: 0
do zapłaty: 0,00 zł
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
12
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
11
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
10
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
9
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
8
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
7
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
6
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
5
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
4
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
3
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
2
Niedostępne, Rząd 1 Miejsce
1
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
12
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
11
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
10
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
9
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
8
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
7
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
6
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
5
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
4
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
3
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
2
Niedostępne, Rząd 2 Miejsce
1
Niedostępne, Rząd 3 Miejsce
12
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
11
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
10
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
9
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
8
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
7
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
6
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
5
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
4
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
3
Wolne
miejsce, Rząd 3 Miejsce
2
Niedostępne, Rząd 3 Miejsce
1
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
12
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
11
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
10
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
9
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
8
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
7
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
6
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
5
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
4
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
3
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
2
Wolne
miejsce, Rząd 4 Miejsce
1
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
12
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
11
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
10
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
9
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
8
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
7
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
6
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
5
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
4
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
3
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
2
Wolne
miejsce, Rząd 5 Miejsce
1
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
12
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
11
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
10
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
9
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
8
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
7
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
6
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
5
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
4
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
3
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
2
Wolne
miejsce, Rząd 6 Miejsce
1
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
12
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
11
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
10
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
9
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
8
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
7
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
6
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
5
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
4
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
3
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
2
Wolne
miejsce, Rząd 7 Miejsce
1
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
12
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
11
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
10
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
9
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
8
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
7
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
6
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
5
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
4
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
3
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
2
Wolne
miejsce, Rząd 8 Miejsce
1
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
8
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
7
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
6
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
5
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
4
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
3
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
2
Wolne
miejsce, Rząd 9 Miejsce
1
Zamknięcie okna oznacza akceptację
Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury "INTEGRATOR" w Skoczowie
  2. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji lub zakupu on-line przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji omawianej usługi. Natychmiast po uzyskaniu tych danych osobowych, są one poddawane anonimizacji.
  3. Klient korzystający z usługi rezerwacji lub zakupu biletów on-line ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty tych danych.
  4. Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji lub zakupu biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji lub zakupu biletów w systemie on-line nie będzie możliwe.

Przejście do następnego kroku oznacza akceptację regulaminu systemu. Zamknięcie okna oznacza akceptację