var locale = { "RequiredFieldError":"To pole jest wymagane", "ToShortTextError":"Zbyt krótki tekst", "ToLongTextError":"Zbyt długi tekst", "ToSmallIntError":"Zbyt mała wartość", "ToBigIntError":"Zbyt duża wartość", "NotFloatError":"To nie jest liczba zmiennoprzecinkowa", "NotIntError":"To nie jest liczba całkowita", "BadEmailAddress":"Błędny adres e-mail", "RequiredValueError":"Podana wartość jest inna od wymaganej", "ValueNotEqualError":"Podana wartość jest jest różna", "ValueExistError":"Podana wartość już istnieje !", "OK":"OK", "RepeatPasswordError":"Hasła nie są zgodne", "LoginExistError":"Podany login już istnieje", "MustChooseOption":"Musisz wybrać opcje", "BadCaptcha":"Błędny kod z obrazka", "Close":"Zamknij", "UploadError":"Błąd wysyłania pliku", "FormError":"Błędy w formularzu", "CheckFormError":"Popraw błędy w formularzu i spróbuj ponownie.", "AreYouSure":"Czy jesteś pewien ?", "AreYouSureYouWantToDelete":"Czy na pewno chcesz usunąć ", "AreYouSureYouWantToRevert":"Czy na pewno chcesz przywrócić ", "AreYouSureYouWantToDeleteCategory":"Czy na pewno chcesz usunąć kategorię: ", "AreYouSureYouWantToMark":"Czy na pewno chcesz oznaczyć ", "AreYouSureYouWantToEnd":"Czy na pewno chcesz zakończyć ", "CategoryDeleteEffects":"Ostrzeżenie !!! Skutkiem usunięcia tej kategori będzie wykasowanie wszystkich jej podkategorii !", "Removal":"Usuwanie", "CheckingExistance":"Sprawdzanie czy istnieje", "Yes":"Tak", "No":"Nie", "NotSelectedNode":"Brak wybranego węzła", "Error":"Błąd", "AjaxURL":"/ajax/" }; var baseURL = '/'; var guest = ''; var baseURLGuest = '';